Kolekce: Testery

Nelegální drogy mohou obsahovat různé přísady nebo se může jednat o zcela jinou látku, než prodejce tvrdí. Testováním látky lze předejít zdravotním rizikům nebo dokonce ohrožení života. Pomocí testerů lze vysledovat běžné omamné látky a přídatné látky.

Testy reagencií mohou určit buď koncentraci látky, nebo přítomnost látky v testované látce. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte několik různých testerů na přídatné látky a v případě potřeby i tester na čistotu.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Seeds of Love chce poskytovat nástroje ke snížení škod spojených s užíváním nelegálních drog, které úřady nejsou ochotny poskytnout. Vzhledem k tomu, že můžeme poskytnout pouze testovací zařízení a nemůžeme nabídnout službu testování, kdy výsledky interpretuje odborník, je třeba výsledky testů vždy brát jako orientační. Společnost Seeds of Love nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí nebo opatření přijatá na základě výsledků testů. Společnost Seeds of Love nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedbalým zacházením s testovacím zařízením a testovacími materiály.

Testery látek pro snižování škod

Upozornění: Seeds of Love chce poskytnout nástroje ke snížení škod spojených s užíváním nelegálních drog, které veřejné orgány nejsou ochotny poskytnout. Vzhledem k tomu, že můžeme poskytnout pouze testovací zařízení a nemůžeme nabídnout službu testování, kdy za interpretaci výsledků odpovídá odborník, je třeba výsledky testů vždy brát jako orientační. Společnost Seeds of Love nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí nebo opatření přijatá na základě výsledků testů. společnost Seeds of Love nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedbalým zacházením s testovacím vybavením a testovacími materiály.